Obnovení základní školy v Kunicích

30.12.2013 09:24

Na zasedání zastupitelstva obce Kunice, na zámku BERCHTOLD dne 2.12.2013 v muzejním salonku zastupitelstvo obce Kunice na návrh starosty Jiřího Šímy všemi jedenácti hlasy schválilo:

a) zřízení příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Kunice

b) zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Kunice

 

Tímto se od 1.9.2014 obnovuje vyučování v obecné škole, která byla vysvěcena a slavnostně otevřena v r. 1900 a v posledních desetiletích místo ní bylo provozováno učiliště. Přejeme Základní obecné škole v Kunicích hodně výborných učitelů a šikovných žáků.