Ze zastupitelstva

Kanalizace a ČOV v Lomnici 

Zajímá Vás jak postupují plány v realizaci kanalizace v Dolní a Horní Lomnici? Investor firma Abidea stále řeší umístění čističky odpadních vod. První varianta umístit čističku směrem k lomu pod Brožovými by vyšla velmi nákladně, proto byl vypracován další návrh na její umístění částečně na obecním a částečně na soukromém pozemku na louce mezi rybníkem a návsí. Soukromý majitel toto odmítl a proto je ve hře třetí varianta a tou je umístění čističky pod Žežulárnu, tento pozemek je ve vlastnictví Abidey.