Ceny za odvoz komunálního odpadu pro rok 2011

13.12.2010 21:15

Ceny za odvoz komunálního odpadu.doc (31,5 kB) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo navýšení daně z nemovitosti z důvodu získání finančních prostředků z logistických areálů na území Kunic. Jako kompenzaci pro místní obyvatele za navýšení této sazby budou obyvatelům Kunic přes zvýšení cen za vodné, stočné a svoz odpadu zachovány ceny roku 2010. Obyvatelé v obcích Dolní a Horní Lomnice a Všešímy, které nejsou napojeny na kanalizaci ani vodovod, dostanou kompenzaci formou snížení ceny za svoz komunálního odpadu  pro objekty ve kterých žijí trvale hlášení obyvatelé pro svoz každý týden 120 l nádoby slevu 600,-Kč a pro svoz každých čtrnáct dnů 120 l nádoby slevu 500,-Kč. Podrobnější informace v příloze.