Dálnice D3

24.01.2011 11:59

Na webových stránkách www.cenia.cz/eia byla zveřejněna EIA - posouzení vlivů dálnice D3. Dokumentace ke stažení zde http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP325.

Je nutné věnovat tomuto posouzení zvýšenou pozornost, neboť je tu jistá hrozba, že se vláda může k variantě Promika přiklonit.  Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel vyšla Promika (varianta v blízkosti Říčan, Kunic, Velkých POpovic, .sice hůře, ale celkový dokument vyznívá tak, že z pohledu EIA lze realizovat obě varianty. Touto dobou je možné vznášet připomínky. Je nutné se tím zabývat, neboť varianta kolem Jílového má mnohem více odpůrců.

Navíc je potřeba upozornit na některé nedostatky, které v dokumentu EIA jsou, např.:

  • V dokumentu B10-2_02_fotozákresy.pdf je pohled od Vidovic na Přirodní park Velké Popovice.
  • V dokumentu B10-1_01_kraj_raz-zprava.pdf je sice uveden silný negativní vliv na přírodní park Velkopopovicko, nicméně v mapách v tomto dokumentu které zakreslují zvýšené estetické hodnoty nebo harmonické měřítko krajiny zakreslen není.
     

 

Závěr hlavního dokumentu je:

Přesto považujeme za průkazné, že z hlediska celkových vlivů na životní prostředí je západní koridor mírně vhodnější. Rozhodující orgán bude muset vzít kromě tohoto hodnocení v úvahu i výsledky dalších studií a posouzení. Z hlediska celkových vlivů na životní prostředí s uvážením realizovatelnosti lze doporučit variantu Z2 (případně v kombiaci s variantou Z1 v 1. úseku) západního koridoru.